Hjemme hos Ole Frehr
 

 

Startside
Mit CV
Mordleg
Tintinquiz
Mathematica
Filosofiemner
Webdesign
Opfindelser
Stenhaver
Vrøvleord
Genveje

 


Mord

Her finder du reglerne til en meget spændende mordleg, der skærper alle sanserne, og som både unge som gamle kan være med til. Sammen med dine venner får du mulighed for at lege detektiv, anklager, forsvarer og jury, alt imens du er et potentielt offer for morderen!

Spillet er ideelt til weekendture, på ekskursioner og kurser, hvor fritiden kan være begrænset, og spillet kan spilles igen og igen. Det eneste der kræves er et spil kort, noget stof, og 10-13 deltagere der er villige til at myrde eller blive myrdet for sjov, og diskutere mordplaner samt alibier.

God fornøjelse!

 

Generelle regler
1) Der kan højst deltage 13 personer i legen
2) Så snart kortene er fordelt er spillet i gang
3) Hver deltager trækker deres eget kort, og skal bære dette på sig under hele legen. Hvis en anden deltager under legen spørger efter ens kort, fremvises bagsiden straks. Har en deltager ikke sit kort på sig ved en forespørgsel - dette gælder både under selve spillet og under retssagen - tildeles spilleren en straf.
4) Spillet forløber over ca. 48 timer: fra uddeling af kortene til retssagens begyndelse.
5) Det er ikke tilladt at diskutere spillet med andre - hverken medspillere eller ikke-medspillere - da dette ødelægger spillet ved at tilføre for meget information/misinformation.
6) Spillet må på intet tidspunkt forstyrre de allerede planlagte aktiviteter.
7) Der vælges en spilleder der styrer diskussion af regler og som, i fald det bliver absolut nødvendigt (og kun da), træffer den endelige afgørelse i en regeltvist.
8)En kopi af reglerne omdeles til alle deltagere, og spillederen laver en liste med alle deltagernes navne.

Regler for morderen:
1) Morderen er den person der får kortspillets es.
2) Morderen myrder andre deltagere ved at vise dem forsiden af sit kort. Det er ikke tilladt af give kortet til andre og få dem til at myrde for sig.
3) Ingen mord må udføres mens de fastlagte aktiviteter kræver spillernes koncentration, og heller ikke om natten mens ofret sover. Dog er det tilladt at myrde under en middagslur.
4) Der skal myrdes 3 deltagere - hverken mere eller mindre.
5) Morderen kan ikke begå selvmord.

Regler for de myrdede:
1) Når en spiller vises esset (dvs. morder-kortet) skal de
a) blive præcis hvor de er i 3 minutter (med mindre det griber ind i andre fastlagte aktiviteter).
b) huske tidspunktet og stedet for deres mord.
c) så snart som muligt henvende sig til spillederen for at få udleveret et armbind der skal bæres under resten af spillet. Kun de myrdede deltagere må bære dette armbind.
2) Ofrene må ikke fortælle nogen at de er blevet myrdet. Bliver de spurgt af andre spillere, skal de dog svare, men må kun oplyse hvor og hvornår (eventuelt hvilken dag) mordet fandt sted, og ikke afsløre andre detaljer om mordet.
3) Bemærk: de myrdede deltagere er døde, hvad spillet angår: de kan ikke beslutte noget i spillet, og må udelukkende besvare alle spørgsmål der stilles med det ene samme svar. De bør heller ikke diskutere spillet med personer, der ikke er med i legen.

Retssagen:
1) Retssagens formål er at forsøge at fastslå morderens identitet.
2) Alle spillere skal medbringe deres kort til retssagen. Hvis nogen ikke gør det, tildeles de en straf.
3) Retssagen må højst vare to timer - hvilket er spillederens opgave at sørge for overholdes. Når der er 5 minutter tilbage oplyses dette også.
4) Følgende vil ske under retssagen:
a) De 3 ofre forklarer selv hvor og hvornår de blev myrdet.
b) De resterende deltagere forklarer på tur hvor de befandt sig på mordtidspunktet, og fremlægger deres alibier (andre medspillere der var tilstede; husk ikke-medspillere eksisterer ikke).
c) Derefter oplyser de hvem de mistænker for at være morderen og begrunder deres valg.
d) En diskussion vil foregå mellem de potentielle mordere, for at fastlægge morderens identitet inden for tidsgrænsen.
5) Morderen skal findes skyldig ved afstemning af alle undtagen en af de ikke-myrdede deltagere i spillet (dvs. 9 ud af 10 generelt).

Straffen:
1) Hvis morderen bliver dømt skyldig, er det udelukkende ham eller hende, der skal udstå den hårde straf.
2) Hvis det lykkes morderen at myrde 3 og alligevel ikke blive dømt skyldig af de andre aktive deltagere, skal alle, undtagen morderen og ofrene, udstå den hårde straf.
 
 
Denne side er kontrolleret af
Steins laboratorium

Skal du have noget kontrolleret?

Få gode råd her!

 
 

Læs om papirflyvere

Læs om sæbebobler