Hjemme hos Ole Frehr
 

 

Startside
Mit CV
Mordleg
Tintinquiz
Mathematica
Filosofiemner
Webdesign
Opfindelser
Stenhaver
Vrøvleord
Genveje

 


Vrøvleord
- eller filosofisk nonsense

Her kan du få de vildeste filosofiske ord. Jeg lavede siden fordi jeg syntes det var sjovt, at efterligne de filosofiske fremmedord nogen blærer sig med.

Bare husk en håndfuld af dem (der er over 12000 kombinationer) og dine venner, familie, lærerer (og ikke mindst censorer) vil være lamslåede!

Instruktioner:
1. Tryk på knappen og strax genereres et filosofisk fremmedord.
2. Se ordet i den lille tekstboks.
3. Gentag efter behov (brug Enter knappen).

ADVARSEL : VANEDANNENDE

 

 
 
Denne side er kontrolleret af
Steins laboratorium

Skal du have noget kontrolleret?

Få gode råd her!

 

Læs om papirflyvere

Læs om sæbebobler

 
Platonisk
Ubevidst
Substantiel
Kierkegaardsk
Fremmedgørende
Permanent
Overdetermineret
Gradueret
Partiel
Jungiansk
Adækvat
Aristotelisk
Historistisk
Antropocentrisk
Dialektisk
Kategorisk
Fiktiv
Eksistentiel
Positivistisk
Elitær
Heideggersk
Ultimativ
Temporal
Systematiseret
Epistemologisk
Absolutistisk
Holistisk
Eklektisk
Repræsentativ
Kvantitativ
Feministisk
Trancendental
Materialistisk
Skepticistisk
Indikativ
Immanent
Stoicistisk
Kontradiktorisk
Differencieret
Systematiceret
Induktiv
Strukturel
Naturalistisk
Fænomenologisk
Koincident
Fragmentarisk
Marxistisk
Deskriptiv
Intersubjektiv
Accidentiel
Atomistisk
Darwinistisk
Distributiv
Kantiansk
Kapitalistisk
koincidens-
eksemplifikations-
menings-
fascisme-
konsekventialisme-
utilitarisme- universalitets-
falsifikations-
evolutions-
per-se-
prioritets-
illusions-
frustrations-
meta-
accidens-
simulations-
konvergens-
tabuiserings-
human-
ontologi-
homogenitets-
identitets-
rationalisme-
relations-
konstellation
formal-
a-priori-
kvantifikations-
intentionalitets-
hedonime-
behaviourisme-
identitets-
progressions-
prædikats-
konstruktion
eliminations-
differentiations-
komplementær-
demokrati-
deskriptions-
uniformitets-
kompensations-
døds-
nterferens
efficiens
interdependens
agape
æstetik
eventualitet
hermeneutik
prædikat
finalitet
fase
teori
kvalitet
fakticitet
ekstension
sensabilia
gnosis
metodologi
transcendens
specifikation
psykose
kompetance
struktur
fornuft
kontradiktion
paradigme
konsistens
motivation
filosofi
paradoks
dualisme
ekvivalens
anomali
diskontinuitet
logik
diskurs
monade
prædikat
argument
immanens
kvintessens
implikation
nominalisme
nihilisme
definition
klassifikation
aksiom
ekstrapolation
kriterie
kongruens
deontologi
semantik
etik
essentialisme
analogi
dilemma
empirisme